Bangladesh – Beter bestand tegen het water

Het waterrijke maar ook vruchtbare Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Het water is zowel vriend als vijand. Cyclonen veroorzaken regelmatig overstromingen. Door de klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen. Ze maken het land zeer vruchtbaar, maar vormen ook een gevaar voor de inwoners. De cyclonen nemen de laatste jaren in kracht en aantal toe.

De overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh bijv bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Bewoners worden getraind in klimaatbestendige landbouw. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen.

Ook wordt noodhulp verleend bij een ramp en wordt geholpen met preventie. Met steun van Kerk in Actie helpen Bengaalse organisaties de bevolking zo veilig mogelijk te leven. Kwetsbare gezinnen krijgen geld voor voedsel, maar ook nieuw landbouwgereedschap en zaden van gewassen die tegen zout water kunnen om hun bestaan weer op te bouwen.


Op verschillende wijzen wordt dus geprobeerd om samen met partners in Bangladesh te voorkomen dat nieuwe overstromingen weer op een ramp uitlopen.

Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in Bangladesh en andere werelddiaconale projecten. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. rampenbestrijding Bangladesh.

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/bangladesh

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!