Al een tiental jaren geleden begon het project Nehemia, ten behoeve van straatkinderen in de township Worcester in Zuid-Afrika, de achterstandswijk Roodewal.   Sinds 2019 staat de familie Reurink aan het roer.
Waar gaat het om: Kinderen die in een township als Roodewal wonen, zitten dagelijks middenin intense problemen zoals gebroken gezinnen, gebroken relaties, verslaving, ondervoeding en geweld. De gevolgen laten zich raden. Dikwijls eindigen vele getraumatiseerde en beschadigde jongeren in dezelfde vicieuze cirkel. Een normaal functionerende veilige gezinssituatie is bij vele jongeren uit de townships totaal onbekend!

Het Nehemia Project is een plek waar hoop en nieuwe kansen van het evangelie, de jongeren en de gemeenschap samenkomen. De manier om ze te bereiken is het hebben en onderhouden van ‘een relatie’ met hen. Dit door het aanbieden van mentorschap, (bijbel)onderwijs en het geven van ambulante begeleiding. De effecten van het project zijn succesvol en breiden zich uit. Het leven en de omstandigheden van kansloze jongeren verbetert. De deelnemers in het project zijn een open deur naar het gezin. Door de vertrouwensband met de ouder of verzorger is het mogelijk om kennis over te dragen, te informeren en advies te geven. De missie van Jeugd met een opdracht is ‘God kennen en Hem bekend maken’.  

Wilt u dit mooie werk steunen tijdens de collecte van Palmpasen?  Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen op rekeningnummer = NL89 ABNA 0553 4190 72,  Naam: Diaconie Protestantse Gem Barneveld,  Betalingskenmerk =  Bijdrage Nehemia Project.