Dinsdagavond 21 november j.l. was er een mooie informatie-avond over het goede doel project wat we als gemeente voor de komende 3-4 jaar ondersteunen – Tree of Life – Kameroen. Een verslag van deze avond kunt u lezen in een ander artikel in deze InZicht.

Tijdens deze avond is er ook verteld over de status van het project en waar men behoefte aan heeft als het gaan om onze ondersteuning. Dit betreft dan diverse zaken waar we uit kunnen kiezen, bijv. rondom de trainingen die ze geven en het trainingscentrum. Jaarlijks worden in het centrum rond veertig studenten fulltime opgeleid tot trainer. Ze gebruiken de methode ‘Foundations for Farming’, een duurzame landbouwmethode, waarbij de opbrengsten zonder kunstmest of bestrijdingsmiddelen flink worden verhoogd. Daarbij gaan ook de natuur en het land erop vooruit, door bodemverbetering en meer biodiversiteit.

De afgestudeerde studenten geven daarna trots hun collega-boeren in hun eigen dorpen de instructie weer door en zo verspreid de kennis en de inspiratie zich. Een prachtig resultaat!

Doe je mee? Geef aan de collecte van 25 december, in de Appostel-app of maak je bijdrage over op NL80 RABO 0129 828 459 t.n.v. Stichting Tree of Life o.v.v. Kameroen. Hartelijk dank alvast.

Als u meer wilt weten, kunt u ook kijken op de website https://treeoflife.international/   of  https://treeoflife.international/duurzame-projecten/kameroen/