Maatschappelijk betrokken thema bij de Preek van de Leek: “ Buitengesloten“

Wat is het ook alweer?
‘De Preek van de Leek’ is, zoals de titel al aangeeft, een preek, maar deze keer niet met een dominee op de kansel, maar een leek. Weliswaar zijn de leken op hun eigen manier allemaal gewend om publiek op te treden, in ‘De Preek van de Leek’ zullen ze zich kwetsbaar moeten durven opstellen. Ze spreken niet vanuit hun functie of verantwoordelijkheid, maar vanuit hun persoonlijke drive.

Voor “onze” Preek van de Leek, worden mensen uit de regio uitgedaagd om de kansel te beklimmen. Niet om een lezing te houden, maar om voor één keer de beproefde vorm van een kerkdienst te volgen en daar zowel met tekst als muziek een eigen invulling aan te geven. De leken krijgen hierbij professionele begeleiding van Ds. Atzo Nicolai. Het resultaat: boeiende en verrassende verhalen ingebed in een traditionele liturgie.

Welke leek gaat ons voor?

“Beste lezers,

Op zondag 5 februari mag ik in jullie prachtig gerestaureerde kerkzaal de preek van de leek verzorgen. Dat ervaar ik als heel bijzonder en daarom in de eerste plaats: hartelijk dank!

Het gaat trouwens niet alleen om een preek, maar om een hele dienst. En daar ben ik al even mee bezig. Ik wil graag met jullie stilstaan bij wat mij enorm bezighoudt: dat steeds meer mensen niet meer mee kunnen doen, buitengesloten zijn. Of het nou om ouderen gaat en het digitale tijdperk, of om mensen die door financiële problemen aan echt leven niet meer toekomen en alleen nog bezig zijn met overleven, of om jonge mensen die zoveel druk ervaren, dat ze in een burn-out raken of zelfs uit het leven stappen, of om kinderen en jongeren die al op heel jonge leeftijd – soms al voor hun geboorte – ernstig getraumatiseerd geraakt zijn door omstandigheden thuis of hun leefomgeving, of … er is nog veel meer in te vullen. En wat heeft dat dan met geloven te maken? En of we daar misschien iets mee zouden kunnen.

Ik beloof een spannende dienst en hoop op een goede ont-moeting na afloop”.

                                                                                                          Willem Massier

Wanneer en hoelaat?

De dienst begint om 19.30 uur.

.

Wij nodigen u en/of jullie van harte uit deze, bijzondere bijeenkomst op 05 februari 2023, bij te wonen!

Met vriendelijke groeten,

Atzo Nicolai, Hans Versteegh en Ina de Boer