Helaas kan het ‘Zichtbare’ kerk project in de Immanuëlkerk in deze dagen rondom Kerst niet doorgaan. Als alternatief bieden wij u/jou nu een vierluik van wat wij daar graag hadden willen laten zien.

De Ster

Als je goed kijkt, dan zie je dat de ster omgekeerd geplaatst is.

Zo ook Jezus, als een ster naar deze aarde gekomen, werd het een omgekeerde wereld voor Hem. Hij werd een van ons. Maar door Zijn lijden, sterven en opstaan zijn wij in een nieuw leven gekomen.

In deze kerk hangt een kruis aan de muur. Het zal de laatste keer zijn, dat in deze ruimte kerst als Christusfeest gevierd wordt.

Johannes 3:16

Want alzo lief heeft God deze wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft.

Zie jij de Ster in jouw leven?

En wordt je daar blij van?

Luister naar het lied Prijs De Heer Met Blijde Galmen, naar psalm 146 door Psalm project.