Helaas kan het ‘Zichtbare’ kerk project in de Immanuëlkerk in deze dagen rondom Kerst niet doorgaan. Als alternatief bieden wij u/jou nu een vierluik van wat wij daar graag hadden willen laten zien.

Geen kind in de Kribbe?

Zoek jij een baby in de kribbe?

Dat kan, laat hij het Woord zijn dat vlees is geworden!

En zijn hele leven op deze aarde is beschreven in de Bijbel.

Daarom zie jij hier een opengeslagen Bijbel, lees het en ontdek dat de baby zich openbaart als de Vredevorst en de Christus, voor jou.

Johannes 1:4

In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.

Jesaja 9: 5

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en de heerschappij zal op zij schouders rusten. Dit zullen zijn koninklijke titels zijn: Wonderbare Raadgever, Machtige God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Luister naar het lied ‘For unto us, a son is given’

Wat zoek jij? En waar?

Lees je bijbel, bidt elke dag, opdat je groeien mag.