Helaas kan het ‘Zichtbare’ kerk project in de Immanuëlkerk in deze dagen rondom Kerst niet doorgaan. Als alternatief bieden wij u/jou nu een vierluik van wat wij daar graag hadden willen laten zien.

Een rivier van levend water

U ziet hier een waterstroom uitgebeeld. Beginnend als beek en groeien tot rivier. De bron is een fles water, symbool voor het Levende Water. In Ezechiël is dit beeld beschreven met Jeruzalem als bron.

Ezechiël 47 : 9

Alles wat met het water van deze rivier in aanraking komt, zal leven. De Dode Zee zal wemelen van vis, omdat haar water weer zuiver zal zijn. Waar dit water stroomt, zal het leven brengen.

Wij lezen in de Bijbel:

Johannes 7 (Jezus als Levend Water)

7. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: ‘Geef mij wat te drinken.’ 8. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. 9. De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om.

10. Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.’ 11. ‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘u hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt u dan levend water vandaan halen? 12. U kunt toch niet meer dan Jakobus, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’

13. ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei Jezus, 14. ‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’

38. Er staat geschreven dat stromen van levend water uit uw binnenste zullen komen als u in Mij gelooft

Openbaring 22:17 (en jij?)

17: De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom.’ En wie dat hoort, moet ook zeggen: ‘Kom.’ Wie dorst heeft: kom maar. En wie graag wil drinken: neem maar van het water dat leven geeft, gratis.

Lied: Heer U bent mijn Leven