In onze vieringen zingen we uit een rijke schat van liederen.

Er is een grote verscheidenheid van liederen beschikbaar en er komen nog steeds nieuwe liederen bij.

Veel van deze liederen kunnen met het orgel begeleid worden maar er komen ook steeds meer liederen bij die beter tot hun recht komen als deze op de vleugel worden begeleid met eventueel een eenvoudige ondersteuning op het orgel daarbij.

Binnen onze gemeente is er een toenemende wens om ook deze nieuwe liederen geregeld te zingen.

Binnen ons organisten team zijn er organisten die zich in meer of mindere mate thuis voelen achter de vleugel en er zijn er ook bij die zich daar ongemakkelijk op voelen.

Daarom zijn we op zoek naar mensen die goed kunnen piano spelen, affiniteit hebben met de moderne kerkmuziek (Opwekking voornamelijk) en het leuk vinden om ingeroosterd te gaan worden als pianist(e) voor de ochtenddiensten. Hij/ zij zal dan in samenspraak met de organist en de voorganger voorafgaande aan de dienst de liturgie bespreken en ook met de organist bespreken hoe de muziek tijdens de dienst vorm krijgt.

Proefspel is een onderdeel van de selectieprocedure.

Leeftijd is niet van belang.

Als U of JIJ zich aangesproken voelt meld je dan aan bij: Adriaan Plantinga of bij de scriba.

plantinga@pgbarneveld.nl of scriba@pgbarneveld.nl

Namens de kerkenraad, Alex Feijen, scriba.