Omdat ds Philip Spaa voor langere tijd met ziekteverlof is, is gezocht naar iemand om de nodige werkzaamheden in ieder geval gedeeltelijk uit te voeren.

Gelukkig heeft ds Jan Esveldt zich bereid verklaard dat -vooralsnog voor het lopende jaar- te willen doen.

Hij is verre van een onbekende in onze gemeente. Inmiddels is hij al heel wat jaren een gewaardeerde ‘invalkracht’.

Hij zal gemiddeld één dag in de week beschikbaar zijn voor het pastoraat en het leiden van afscheidsdiensten.

Zijn emailadres is jan.esveldt@gmail.com en zijn mobielnummer 0629449002.