Wij kiezen ervoor een veilige gemeente te zijn voor alle leden. Dat betekent dat de leden elkaar met respect behandelen en de mensen met speciale taken en opdrachten binnen de gemeente geen misbruik van hun positie maken. Daarom heeft de kerkenraad besloten dat er vertrouwenspersonen moeten komen: gemeenteleden bij wie je terecht kunt met vragen, vermoedens en meldingen als het toch niet goed gaat. En die ook zelf aan de bel kunnen trekken of actie ondernemen.

Er zijn twee vertrouwenspersonen, een man en een vrouw. Gemeenteleden hebben daardoor een keuze wie ze willen benaderen. De vertrouwenspersonen hebben daardoor iemand om mee te overleggen en samen te werken. Uiteraard alles in vertrouwelijkheid.

Naast vertrouwenspersonen werkt de kerkenraad aan verder beleid voor het borgen van veilige situaties voor iedereen in de activiteiten van onze gemeente. Denk daarbij aan gedragscodes en andere afspraken.

Kennis en vaardigheden

●      HBO of WO werk- en denkniveau.
●      Professionele gespreksvaardigheden.
●      In staat tot geheimhouding, ook tegen de melder over eventuele andere casuïstiek.
●      In staat te bepalen wanneer de grenzen van de eigen taak bereikt zijn en kunnen doorverwijzen.
●      Communicatief vaardig.
●      Aantoonbare kennis van de problematiek van machtsmisbruik (na volgen van scholing).
●      Kennis van de sociale kaart, waaronder SMPR, Veilig Thuis, procedure bij de politie (na scholing).
●      Kennis van de kerk (cultuur en structuur).

Persoonlijke kenmerken

●     Integere en evenwichtige persoonlijkheid.
●      Luisterende en respectvolle houding.
●      Empathisch vermogen.
●      Betrouwbaar.
●      Onbevooroordeeld, open en neutraal.
●      Inzicht in eigen handelen en reflectief.
●      Kan flexibel inspelen op wisselende situaties.
●      Grenzen kunnen stellen aan wat een ander mag verwachten en verwachtingen kunnen managen.
●      Lid van de Protestantse Kerk in Nederland
●      Geen kerkenraadslid of taakdrager
 

Meer weten: kijk op de website voor uitgebreidere documenten. En/of neem contact op met Esther Mennink (esthermennink@hetnet.nl) of ds. Marieke den Braber (braber@pgbarneveld.nl, 06-27152946).  Zij vormen samen met Leen Kool (pastoraat) en Koos Knuit (beheer) de Vertrouwenscommissie die namens de kerkenraad het beleidsplan Veilige Kerk uitvoert.

We vragen je je interesse kenbaar te maken voor 20 september. Daarna hopen  we in gesprek te gaan met mogelijke kandidaten.

Bijlage 1: Profiel vertrouwenspersoon

2023 08 28 Uitgebreid Profiel

Bijlage 2: Beleidsplan

2023 09 04 Def Beleidsplan Veilige Kerk Protestantse Gemeente Barneveld

Bijlage 3: Gedragscode

2023 09 04 Def Gedragscode Protestantse Gemeente Barneveld