Nadat we u eerder hebben geïnformeerd over de te volgen procedure in de vacature, die ontstaan is na het vertrek van Harmke Heuver, laten we u het volgende weten.

Half december hebben we gesproken met 4 kandidaten. Vervolgens hebben we in januari verkennende gesprekken voortgezet met 1 kandidaat, waar de commissie unaniem heel enthousiast over is. Het vervolg vraagt echter meer tijd dan we van te voren ingeschat hadden. We zijn positief over de uitkomsten.

Het lijkt ons goed u hier in ieder geval van op de hoogte te brengen. Wij hopen u spoedig meer te kunnen berichten.

Met hartelijke groet, namens de sollicitatiecommissie, André Sennema