Ook op de zondagen 25 april 2021 en 02 mei 2021 kunt u de kerkdiensten alleen digitaal bijwonen. Wij nodigen voor die zondagen nog geen bezoekers uit. Op beide zondagen komt de avonddienst ook te vervallen. Op dit moment is nog niet bekend hoe een en ander vanaf zondag 09 mei 2021 zal gaan. Bezoek voor informatie daarover de website en facebook van onze gemeente. Ook op de beamer zal de benodigde informatie worden verstrekt. Wij betreuren dit maar zien op dit moment geen mogelijkheid om een andere keus te maken.