Zoals u wellicht gelezen heeft in Emmaüs-Inzicht rond de vacature kerkelijk werker heeft de commissie een predikant m/v voorgedragen.
Daarvoor heeft de kerk een zogenaamde solvabiliteitsverklaring nodig en die is vandaag 8 april binnengekomen.
We willen nu voortvarend verder en deze kandidaat graag voorstellen aan de gemeente.
Dit willen we doen op een gemeentevergadering, en wel op dinsdag 19 april, 19.30 uur in de grote kerkzaal.
Graag zien we u dan.


Namens de kerkenraad,
Alex Feijen scriba.