Zoals u ongetwijfeld weet, worden onze kerkdiensten vanaf zondag 12 september 2021 gehouden in de Emmaüskerk. Dat is mooi en goed nieuws. De Emmaüskerk heeft meer zitplaatsen en daarom kunnen we nog meer bezoekers ontvangen in de diensten. In de Emmaüskerk is zeker plaats voor 150 bezoekers, dus schroom niet en meldt u aan om een dienst te bezoeken Het is nog wel nodig om u vooraf op te geven. Daarnaast mogen we ook weer als gemeente zingen en daar zijn we erg blij mee. Het spreekt voor zich dat we ons wel houden aan de richtlijnen van het RIVM (zoals de 1,5 meter afstand) en van de PKN.

Op zondag 5 september 2021 bent u van harte welkom in de dienst op de Koewei. Ook voor deze dienst moet u zich opgeven gelet op de nog geldende Corona maatregelen. Wij hopen u daar te ontmoeten.

Als u in de maand september 2021 een dienst wilt bijwonen dan kunt u dat doorgeven door op de onderstaande link te klikken en de gevraagde gegevens in te vullen. Op de vrijdag voorafgaand aan het weekend waarin u een dienst wilt bijwonen, krijgt u bericht of er ruimte is om aanwezig te zijn. Daarbij krijgt u ook enkele richtlijnen om een en ander goed te laten verlopen. Heeft u zich niet opgegeven en wilt u toch komen, dat kan natuurlijk. Echter, mochten er al te veel mensen in de kerk aanwezig zijn, dan moeten we u teleurstellen maar dat verwachten we niet.