Op 13 augustus is er een tussentijdse nieuwsbrief verschenen. Een exemplaar van die brief kunt u op zondag 15 augustus na afloop van de diensten in de Immanuëlkerk meenemen.

De nieuwsbrief wordt bezorgd bij de adressen die de normale nieuwsbrief ook ontvangen, zoals de bewoners van de verzorgingstehuizen.

U kunt ook een afschrift van die brief opvragen bij de eindredacteur Arie van der Vliet, Graaf van Lyndenlaan 25. Dat kunt u dan doen via het emailadres info@avdvliet.nl