Enkele weken geleden hebben we u geïnformeerd dat de kerkenraad een vervanger gaat zoeken voor dominee Spaa. Dat is gelukt. Via advertentie en netwerk kwamen enkele kandidaten beschikbaar. Deze zijn gesproken door pastoraal team en Atzo Nicolai. Zij zijn geslaagd en hebben Alex Brinkman bereid gevonden de taken van Philip Spaa waar te nemen. Hij zal begin september starten. Zijn eerste prioriteit is het pastorale werk in de wijk. Alex Brinkman en Philip Spaa stemmen dit gezamenlijk af zodat hij snel vertrouwd raakt in de wijk. Ook zal hij in een aantal diensten voorgaan. Met het predikantenteam worden  de werkzaamheden ook onderling afgestemd zodat er over en weer goede vervanging is. We hebben daarmee een goede basis in het team predikanten en zien de komende maanden met vertrouwen tegemoet.

Alex Brinkman woont dichtbij in Lunteren en kerkt bij de Maranathakerk. Alex, we wensen jou een goede tijd bij ons in Barneveld. Je bent van harte welkom.

Eppie Fokkema (Voorzitter kerkenraad)

*****************************************************************************************************************

Beste mensen,

Via deze weg wil ik mij graag aan u voorstellen. Mijn naam is Alex Brinkman en ik ben 32 jaar oud. Ik woon samen met mijn vrouw Anja en zoontje Lukas in Lunteren. Daar zijn wij lid van de Maranathakerk. Afgelopen maand heb ik de predikantenopleiding afgerond.

De komende maanden werk ik in uw gemeente. Tot eind december neem ik een aantal taken waar van ds. Spaa. U kunt dan denken aan het pastoraat of het leiden van de eredienst. Nu ik dit schrijf komt er een kriebel omhoog: ik zie er naar uit om aan de slag te gaan en u te ontmoeten! Ik heb die predikantenopleiding gevolgd om in de kerk te mogen. Dat wordt nu realiteit!

Ik ben mij ervan bewust dat 2020 tot nu toe een raar jaar is. Het coronavirus is nog niet geweken. Die zekerheid is er in deze onzekere tijd. Dat heeft ook zijn invloed op het werk in de kerk. Ik ben mij bewust van de voorzichtigheid waarmee mensen nu met elkaar omgaan. Maar ik hoop ook dat het niet in de weg zal staan om als gemeente op elkaar betrokken te blijven. Ondanks de beperkingen hoop ik u te kunnen ontmoeten!

Met een hartelijke groet,

Alex Brinkman 

Email: brinkman@pgbarneveld.nl

Tel: 06-47145045