Zondag 24 september 2023 hebben we de eerste Teen Talk gehad. Met 15 jongeren van de middelbare school zijn we in gesprek gegaan over hoe God een weg voor ons maakt, net als voor het volk Israël in de woestijn. Toen de druk het hoogst was, het leger van de farao ze inhaalde (Ex. 14: 9-12), ze geen kant op konden en het water ze bijna letterlijk aan de lippen stond, toen, ja toen maakte God een weg voor ze. En dat niet alleen, Gods engel ging achter ze staan, letterlijk, tussen de vijand en hen in (Ex. 14: 19-20).

Wat gaaf dat God een weg voor ons maakt en ons beschermt! Soms zien we zelf geen uitweg en wordt de druk ons te hoog. School, vrienden, sport, thuis, allemaal willen ze wat van ons. Vaak zitten we hierin vast en is dit een soort overleven geworden. Het volk Israël wilde eerst ook helemaal geen oplossing (Ex. 14: 12). Ze bleven liever slaaf dan dat ze op God vertrouwden.We hebben geleerd dat we God om hulp mogen vragen en dat Hij voor ons, ook al laat hij ons soms bewust omlopen (Ex. 13: 17-18), een weg vrijmaakt. Hij zal zelfs (nieuwe) wonderen daarvoor doen (Jes. 43:19). Durf jij je vertrouwen op God te stellen, ook wanneer de druk het hoogst is? Vraag jij Hem dan om hulp? En wil je wel echt Zijn hulp? Met die vraag zijn de jongeren naar huis gegaan.

Ben je nieuwsgierig geworden? Wil je God ook graag beter leren kennen? De volgende keer is het TEEN TALK ouderdag en mag je je ouder(s) meenemen! Die vinden het wel een beetje spannend dus help ze maar een beetje. Tot 22 oktober!

Jacko en Michelle ( teentalkbarneveld@gmail.com )