Weet dat je welkom bent 

Tafeltijd is een moment van samen kerk-zijn waarbij het delen van ervaringen rondom het thema LHTB+ centraal staat. Dit is nadrukkelijk geen discussieavond om elkaar te overtuigen, maar bedoeld om elkaar als christenen onderling te ontmoeten en inspireren. Iedereen die over dit thema van gedachten wil wisselen is welkom. Een van onze dominees, Adriaan Plantinga,  neemt deel aan de ontmoeting.  

Omdat de coronamaatregelen nog niet geheel zijn opgeheven, willen we deze keer Tafeltijd “light” organiseren. D.w.z. niet in de vorm van een maaltijd maar een borrel in de buitenlucht. Daarbij vragen we aandacht voor het feit dat de hapjes zo hygiënisch mogelijk aangeboden moeten worden (niet een schaaltje borrelnootjes waar iedereen uit grabbelt, maar bijvoorbeeld blokje kaas op een satéprikker). 

Praktisch

  • Datum maandag 5 juli. De inloop is vanaf 19.30 uur. Rond 20.00 uur beginnen we met een schriftlezing en gebed. Daarna gaan we “aan tafel” en tijdens de borrel delen we ervaringen rondom een thema dat te maken heeft met LHBT+
  • Het is fijn als elke deelnemer iets meeneemt voor de borrel (borrelhapjes, hapjes, drankjes). Onderlinge afstemming is handig. Dus geef bij je aanmelding door wat je mee zou willen nemen en dan kijken wij dat er geen gigantische dubbels zijn. Uiteindelijk gaat het om het samen zijn en niet om een perfect georganiseerde borrel.
  • Om een veilige plek te creëren vindt de avond plaats bij één van de gemeenteleden in de tuin. Het adres wordt een week voor de activiteit per mail bekend gemaakt aan de deelnemers. Bij slecht weer kan het zijn dat we uitwijken naar een zaal van de kerk. Ook dit wordt tijdig gecommuniceerd. 
  • Alles wat tijdens de avond besproken wordt, willen we als vertrouwelijke informatie behandelen. Dit geeft een ieder de mogelijkheid om zichzelf te zijn, ook als zijn/haar omgeving (nog) niet op de hoogte is. 

Mail voor meer informatie en aanmelding naar thalinavandijk@gmail.com

Algemene informatie over Tafeltijd: https://www.wijdekerk.nl/tafeltijd