Er kan weer via de Appostelapp collectegeld overgemaakt worden voor de collecte doelen van afgelopen zondag en 1e kerstdag.