Stichting Hulp aan Elkaar, ook wel de voedselbank Barneveld genoemd, is een stichting die zorgt voor tijdelijke voedselhulp en kledinghulp voor inwoners binnen de gemeente Barneveld, maar wil ook een  luisterend oor zijn voor hen die dit nodig hebben en daarvoor in aanmerking komen. Stichting Hulp aan Elkaar zet zich, dankzij 40 vrijwilligers en hen die de stichting een warm hart toedragen, in voor een samenleving waarin speciaal aandacht is voor hen die onder het bestaansminimum moeten leven. Ook dit jaar ontvangen meer dan 500 personen de wekelijkse steun van Hulp aan Elkaar in de vorm van voedselpakketten en kledinghulp. Ondanks dat er 1 op de 9 kinderen in Nederland leven onder de armoedegrens en ook in Barneveld wekelijks ruim 200 kinderen gebruik maken van het voedselpakket, is er reden om dankbaar te zijn, aangezien de stichting in al die tijd  in staat is geweest om hulp te bieden aan hen die dat nodig hebben. Om te kunnen garanderen dat Hulp aan Elkaar ook de komende jaren in staat zal zijn haar cliënten te kunnen helpen, is de stichting afhankelijk van de financiële bijdrage van particulieren, kerken, bedrijven en organisaties. Wel worden er doorlopend bijdragen geleverd in de vorm van producten die maandelijks worden afgegeven  en ter plekke worden ingenomen. Dit blijft dan ook gehandhaafd. Mocht  de situatie in de toekomst zo worden dat wij graag een beroep op u willen doen middels financiële bijdragen  dan laten wij dat natuurlijk weten.

Dankzij de  steun het afgelopen jaar van kerken en organisaties is onze financiële reserve van dien aard dat we het komende jaar geen beroep hoeven doen op collectes  van kerken . Dit jaar wordt er gestart met de nieuwbouw van Hulp aan Elkaar i.s.m. een nieuw wijkcentrum Bronveld.

We kunnen nog steeds nieuwe vrijwilligers inzetten. Mocht u interesse hebben in een taak bij Hulp aan Elkaar dan kunt een uitgebreide vacaturelijst bekijken op onze website  of contact met mij opnemen  janboute@live.nl

Nogmaals hartelijk dank voor uw bijdrage de afgelopen jaren  namens al onze cliënten en vrijwilligers. Mocht u vragen hebben over Stichting Hulp aan Elkaar dan kunt ons bereiken op : info@hulpaanelkaar.nl

Namens het bestuur:

Jan Boute

bestuurslid