Met de aanmelding van de Hervormde Gemeente Hierden is een mijlpaal van 300 groene kerken in Nederland bereikt. Ook in die gemeente vroeg men zich af of men niet meer met duurzaamheid moest doen. ‘We hebben toch de opdracht om de schepping van God zo goed mogelijk te bewaren voor de toekomstige generaties? Dan is het gek als je daar als kerk niets mee doet.’ Aldus een kerkrentmeester van deze kerk. Zo schenken ze nu biologische en fair trade koffie en thee. De impact is nog veel groter als de 1300 bij deze kerk aangesloten huishoudens duurzamer gaan leven. En als zij het weer doorvertellen in hun omgeving is het sneeuwbaleffect nog groter.

Het gaat bij Groene Kerken om meer dan alleen zonnepanelen op het dak. Het gaat erom dat je met elkaar nadenkt over hoe je je groene acties kunt verdiepen. Binnen de kerk zelf, maar ook bij de gemeenteleden thuis.

Zo hebben wij met een afvaardiging van de commissie Groene Kerk overleg gehad met het college van Kerkrentmeesters om af te stemmen wat er binnen de mogelijkheden van onze kerk ligt. We hopen, dat we met de nieuwe Emmaüskerk een mooie slag kunnen slaan wat betreft de energievoorziening. En de bouwcommissie kijkt naar nog veel meer duurzame aspecten, onder andere afvoer van regenwater, een sedumdak, hergebruik van materialen.

Zo zie je dat het Groene Kerk zijn niet alleen iets is van de commissie Groene Kerk, maar dat het door de gehele kerk en alle gemeenteleden gedragen wordt. We hopen dat jij ook mee doet!

Hartelijke groet van de commissie Groene Kerk