Algemene informatie
De commissies van de Startzondag en het Startweekend zijn in de afgelopen periode weer druk aan het voorbereiden geweest.
Met als resultaat drie dagen met activiteiten staan op het programma in het tweede weekend van
september met ook dit jaar weer een zeer uitgebreid en aansprekend programma op de vrijdag,
zaterdag en Startzondag.
Uitgangspunt, en tevens uitdaging, was/is om het zo op te zetten dat we het uitvoeren op onze eigen locatie met zo veel mogelijk eigen talenten. En dit heeft geresulteerd is een programma waarbij u bijna het hele weekend in de kerk kunt bivakkeren.
Vrijdag stappen we even uit naar de locatie meerwaarde, zaterdag zijn we bij de Catharinakerk en voor alle andere activiteiten kunt u zich melden in de Emmaüskerk.

Programma startweekend 2023

Financiën:
Zoals hiervoor gemeld maken we weer gebruik van eigen locaties en dit heeft een positieve invloed op de totale kosten, maar ook dit jaar willen we op dit punt extra aandacht vragen. In de voorgaande jaren mochten we ongeveer €1,50 per persoon aan vrijwillige bijdrage per persoon ontvangen.
Maar…. voor het gehele weekend wordt ongeveer €7,50 geïnvesteerd, of anders gezegd… een
dagkaartje inclusief consumpties kost €7,50 . En als je dat vergelijkt met een ander uitje naar een pretpark in de huidige tijd, of een paar kopjes koffie op een terras met broodje, dan is dat niet veel te noemen.
Bij ons is de koffie ook nog eens “gratis” en tussen de middag ook nog met een broodje. Aan het einde van de dag is er een hapje en drankje en een kop soep zonder extra kosten. Daarom willen wij ook dit jaar extra aandacht vragen voor een vrijwillige bijdrage. Zo kunnen we samen zorgen dat het startweekend/zondag nog jaren voortgang kan vinden.

Er zijn drie mogelijkheden om een vrijwillige bijdrage te doen:
 Via een bijdrage in de daarvoor bestemde bussen op de Startzondag;
 Via een mobiele pin op de Startzondag (bij de infobalies);
 Via Bankoverschrijving op rek.nr: NL16 RABO 0373 7159 35 t.n.v. CvK Protestantse
Gemeente onder vermelding van : Startzondag.

Daarnaast zal op de Startzondag na afloop van de verschillende diensten een deurcollecte gehouden worden voor een nog nader te bepalen doel.

Eten en drinken tijdens het weekend:
Vrijdag: in de middag is er de S.A.M.E.N. bijeenkomst hier zijn de consumpties gratis
In de avond is er de volleybal hier wordt een bijdrage gevraagd voor de consumpties hierdoor
kunnen we de kosten voor huur van de locatie laag houden.
Zaterdag: tijdens de vossenjacht is er voor de kinderen drinken en wat lekkers dit zal bij de Catharinakerk zijn. Hier is ook start en einde.
In de avond is er de vrijwilligersavond. Hier is weer alles vrij te nuttigen.
Zondag: De hele dag kunt u koffie, thee en limonade nuttigen
Rond de middag kunt u ook een heerlijk broodje krijgen en zo van de ochtend activiteiten
door naar de middag activiteiten door. Na de fietstocht en tijdens de expeditie is er een kop
soep dan wel een hapje met drankje.
Kortom kunt u voor een klein bedrag bijna het hele weekend blijven eten. We rekenen dan ook iets op uw vrijwillige bijdrage.