Artificial Intelligence (AI)   :    Bijeenkomst  via Zoom-meeting

Kunstmatige intelligentie raakt ons leven steeds meer. Zijn wij een speelbal geworden van het moreel van de grote multinationals? Op deze avond willen wij ingaan op de belangen en de grenzen die wij als individu, als christen, als geloofsgemeenschap en als maatschappij kunnen, mogen en moeten stellen aan het toepassen van dergelijke technologieën.

Wanneer vormt AI een bedreiging? Kunnen machines of kunstmatige levensvormen de baas over ons worden? Wie is er aansprakelijk als het handelen wordt aangestuurd door een systeem wat middels algoritmes heeft geleerd keuzes te maken. Waar is God in dezen? Creëren wij een nieuwe mens?                                                                                                                             
De gastspreker zal ons meenemen in de zoektocht naar wat ethisch verantwoord is rondom kunstmatige toepassing.

In het tweede deel zal aan de hand van voorbeelden interactief ingegaan worden op omgang met kunstmatige intelligentie en algoritmes in het werk. Het belooft een boeiende avond te worden die zeer toegankelijk wordt voor een ieder, van docent tot software programmeur, van consument tot ondernemer.

Aanmelden: via de website www.samenspraakbarneveld.nl
Datum:                      dinsdag 23 maart 2021
Tijd: 20:00 – 21:30
Inleider: dhr. Dijkstra
                                                                                                                              
Kort tevoren krijgt u van contactpersoon Henk Kwant uitleg over de Zoom-meeting.