Met de Emmaüskerk heeft onze gemeente een prachtig gebouw gekregen. En we kunnen weer voorzichtig uitzien naar de tijd dat de pandemie achter ons ligt en alle deuren en ramen weer open kunnen. Heel mooi, maar toch ook wel spannend om zo samen vooruit te kijken. Hoe zal het gaan? Wat zullen de kansen zijn die we krijgen en de uitdagingen waar we voor komen te staan? En hoe kunnen we daar het beste op ingaan? Waar verlangen we naar voor onszelf en onze gemeente en hoe kunnen we daar handen en voeten aan geven? Wat betekent dat voor de manier waarop onze gemeente georganiseerd is? We willen daar de komende periode samen over nadenken. En met samen bedoelen wij alle leden, jong en oud, die zin hebben mee te denken en hun verlangens en ideeën in te brengen.

In de komende periode gaan we ons eerst oriënteren op het pastoraat. Wat leeft er in de verschillende groepen aan verlangens? Waar gaan de harten sneller van kloppen? Wat is er te leren uit de veelheid van ervaringen en boeken die over dit onderwerp bestaan? Hoe wordt elders het pastoraat ingevuld?

Graag horen we van u / jou waar je aan denkt bij het pastoraat?

Laat het ons weten via Mentimeter. Ga naar www.menti.com en gebruik de code 6274 2490. De rijke oogst die zo verzameld wordt nemen we mee naar de Klankbordgroep van 29 maart aanstaande.
We gaan bezien in hoeverre de organisatie en invulling van het pastoraat dient te veranderen om recht te doen aan ons gedeelde verlangen, onze gezamenlijke visie. De stuurgroep zal uit het hele proces een samenvatting destilleren die op een gemeentevergadering ergens in de tweede helft van juni gepresenteerd zal worden.