Dat is twee jaar niet gelukt door corona. We nodigen alle ouderen uit om op maandag 19 december 2022 van 16.00 – 18.30 uur samen te zingen, te overdenken, te bidden en te eten.

U kunt zich opgeven vóór 12 december 2022 bij Dicky van Gelderen, tel 06 2392 0287

Voor de senioren is er eventueel vervoer mogelijk naar de Emmaüskerk.
Voor vragen of vervoer: Dicky van Gelderen tel 06 2392 0287