De komst van ds Marieke den Braber betekent dat we voor zover het wijk 1 betreft afscheid gaan nemen van ds Jan Esveldt. Hij blijft nog wel tot 1 januari actief in Neboplus. Jan was de wijkpastor van de pastorale wijk 1. Maar we hebben er niet voor gekozen dat Marieke de pastorale verantwoordelijkheid van hem overneemt. Zij werkt vooralsnog voor 50 procent en wanneer zij de pastor van wijk 1 wordt, zou zij te weinig tijd overhouden voor gemeenteopbouw, iets waar zij juist voor gekomen is.

In de komende maanden gaan wij uitzoeken hoe de (pastorale) werkzaamheden van de predikanten het beste verdeeld kunnen worden. Tot die tijd zal ds Atzo Nicolai aanspreekpunt zijn voor pastorale vragen vanuit wijk 1. En in overleg met hem zal bekeken worden wie van de predikanten op die vragen ingaat. Wijk 1 wordt zo tijdelijk een pastorale verantwoordelijkheid van het hele team van predikanten.

De voorzitter van de kerkenraad, Rino Bakker en het predikantenteam