In de Samenloop die vanaf donderdag 25 maart 2021 is verschenen, staat dat het wellicht mogelijk is om vanaf zondag 11 april 2021 weer bezoekers te ontvangen in de diensten. Helaas hebben we moeten vaststellen dat het kabinet geen versoepelingen heeft afgekondigd op 23 maart 2021. Daarom is besloten om ook in de diensten op 11 en 18 april 2021 nog geen bezoekers de dienst te laten bijwonen. Wij betreuren dit ten zeerste maar zijn van mening dat we alles moeten doen om verspreiding van het virus te voorkomen. Zodra het weer mogelijk is om bezoekers te ontvangen, laten we dat weten. In de diensten zal wel weer live worden gezongen.

In hetzelfde artikel staat ook dat op Eerste Paasdag enkele kinderen hun medewerking zullen verlenen. Helaas is gebleken dat dit niet mogelijk is omdat ook hiervoor geldt dat het voorkomen van verspreiding van het virus voorrang verdient. Jammer maar het zal aan de boodschap van Pasen geen afbreuk doen.