Jan Hofman, directeur-bestuurder van de J.H. Donnerschool in De Glind, was de leek die voorging op 21 november. Hij liet zich leiden door de tekst van een lied van de zanger Justin Bieber: ‘Het leven is het leven waard. De betekenis van vergeving. Iedereen maakt fouten, maar dat betekent niet dat je er niets van leert. Het leven is weer het leven waard’. In liederen, gebeden en zijn preek klonk deze boodschap door. Het was een mooie boodschap die we mee mochten nemen.

Inmiddels zijn we hard op zoek naar nieuwe leken die als een predikant de kansel willen bestijgen. Dat wordt lastiger omdat we al een aantal jaren bezig zijn en al heel wat plaatselijk bekende mensen bereid gevonden hebben. Vandaar onze vraag: heeft voor ons de naam van een bekende plaatsgenoot (of uit de regio) die een mooie boodschap heeft? Iemand die binnen de orde van een kerkdienst zijn/haar verhaal wil vertellen? Voor alle duidelijkheid: het is niet een voorwaarde dat zo iemand christelijk gelovig of kerkelijk betrokken is. Weet u iemand, dan kunt u mij mailen, atzonicolai@upcmail.nl.

Namens de commissie Preek-van-de-Leek

Atzo Nicolai

Met de link hieronder kunt u de Preek van de Leek bekijken