Preek van de Leek’  ook in 2020!

Wat is het ook alweer?
‘De Preek van de Leek’  is,  zoals de titel al aangeeft, een preek, maar deze keer niet met een dominee op de kansel, maar een leek. Weliswaar zijn de leken op hun eigen manier allemaal gewend om publiek op te treden, in ‘De Preek van de Leek’ zullen ze zich kwetsbaar moeten durven opstellen. Ze spreken niet vanuit hun functie of verantwoordelijkheid, maar vanuit hun persoonlijke drive.

Voor “onze” Preek van de Leek,  worden bekende mensen uit de regio uitgedaagd om de kansel te beklimmen. Niet om een lezing te houden, maar om voor één keer de beproefde vorm van een kerkdienst te volgen en daar zowel met tekst als muziek een eigen invulling aan te geven. De leken krijgen hierbij professionele begeleiding van Ds. Atzo Nicolai en Ds. Peter Breure. Het resultaat: boeiende en verrassende verhalen ingebed in een traditionele liturgie.

Mr. Jan Peter van Schaik, strafrecht advocaat zal als eerste de spits afbijten in 2020 en op 16 februari de kansel betreden.

Mr. Van Schaik was de advocaat van de kroongetuige in het grootste strafproces van Nederland; het ‘liquidatieproces Passage’. De kern van deze zaak was dat 12 verdachten ervan werden beschuldigd in wisselende samenstelling betrokken te zijn geweest bij liquidaties, pogingen daartoe of de voorbereiding daarvan. In de zaak waren vooral de verklaringen van twee kroongetuigen van belang, één van die belangrijke kroongetuigen werd bijgestaan door Mr. Van Schaik.

In de rechtszaal heeft Jan Peter zijn pleidooi goed voor elkaar,  maar wat wil hij ons persoonlijk vanaf de kansel als inspiratie meegeven?

De dienst begint om 19.30 uur in de Immanuelkerk.

.

Wij nodigen u en/of jullie van harte uit deze, bijzondere bijeenkomst op 16 februari 2020, bij te wonen!

Met vriendelijke groeten,

Atzo Nicolai, Peter Breure, Hans Versteegh en Ina de Boer