De eerste Regenboogviering: zondag aanstaande. Markeren dat iederéén welkom is – uiteraard ook wie hoort bij de LHBTI+ gemeenschap, lijkt wellicht overbodig, maar is dat niet. Zeker niet in onze lokale omgeving. Een dienst met verbindende muziek, gedichten en inspiratie uit de Galatenbrief van Paulus wordt het. Saxofoon, pianomuziek, regenboogzegen. Als voorganger kijk ik ernaar uit. Stem digitaal af op deze dienst vanuit onze Emmaüskerk om 15.30 uur via pgbarneveld.nl  Hopelijk is de volgende regenboogviering fysiek bij te wonen!