Licht dat ons toevalt

Kind dat zal stralen

Mens onder de mensen

Jezus toen nu immer

Meer nodig dan ooit

In ons vragend vaak zo duister tijdgewricht

Til ons op en raak ons aan!

Gij staat gereed – nu wij nog.