Doetie Atema aan het woord, sprankelend vertellend over geloofsontmoeting in vrouwengroepen: verdiepend en verbindend. Hoe kom je af van het bevestiging zoeken van eigen gelijk, en raak je in staat ruimte gevend te luisteren?