De vernieuwbouw van de Emmaüskerk op de Groen van Prinstererlaan 2 in Barneveld vordert gestaag. Zo zijn recentelijk de vier uurwerken in de toren vernieuwd en is de tijd `s nachts door de opvallende LED-verlichting ook op afstand duidelijk te zien.

Op weg naar de eerste kerkdienst in de Emmaüskerk, die na de gerealiseerde vernieuwbouw op zondag 12 september a.s. gehouden zal worden, is er op vrijdag 2 juli a.s. om 17.00 uur weer een bijzonder moment. Dan zullen in het bijzijn van o.a. vrijwilligers die bij de vernieuwbouw betrokken zijn, de twee bij elkaar gevoegde kerkklokken in de toren van de Emmaüskerk voor de eerste keer gaan luiden.

De 400 kg wegende kerkklok van de Immanuelkerk uit het jaar 1975 en de 600 kg wegende klok van de toenmalige Bethelkerk uit het jaar 1958 zijn inmiddels in de toren van de Emmaüskerk geplaatst. Het huwelijk van die twee klokken vormen het symbool van het samengaan van de twee kerken, t.w. Immanuel- en Bethelkerk in de Emmaüskerk.  

Op de klok van de Bethelkerk staat deze bijzondere tekst:

DOOR OUD PAPIER BIJEENGEBRACHT

ROEP IK U EN ‘T NAGESLACHT,

JA ALLEN DIE MIJN STEMME HOORT

KOMT EN LUISTERT NAAR GODS WOORD

Deze woorden herinneren aan de inzet van de vele vrijwilligers, die door het inzamelen van oud papier de aanschaf van die klok mogelijk hebben gemaakt. Ook tijdens de vernieuwbouw van de Emmaüskerk zijn vele vrijwilligers met hart en ziel betrokken. Vandaar dat op vrijdag 2 juli a.s. ook de bouw-vrijwilligers zijn uitgenodigd om het feestelijke moment bij te wonen.

Nadere informatie:

Ben Bläss

Tel. 06 27 43 51 23

E: ben.blass@planet.nl

Eerste klokkengeluid van 2 klokken in de toren van de Emmaüskerk. Opname Ben Bläss.

Foto’s zijn gemaakt door Ben Bläss.