Voor wijk 1 is Joke van de Laar taakdrager, of concreter gezegd, pastoraal contactpersoon. Zij zal pastoraal bezoek doen in afstemming met ds. Jan Esveldt in De Vaarst en Nebo. Dat wil zeggen dat hij als predikant, verbonden aan deze wijk, aan haar doorgeeft bij wie bezoek gewenst is of op prijs wordt gesteld.

 Zij kan ook rechtstreeks worden benaderd via haar mailadres jokevandelaar@icloud.com.

Wanneer u zelf behoefte hebt aan bezoek kunt daar een berichtje naartoe sturen. Of, ook belangrijk, wanneer u van iemand, jong of oud, in wijk 1 weet dat een bezoek namens onze gemeente fijn zou zijn, mail haar gerust.