Kies één kant, de kant van de VREDE.
Vrijdag 27 oktober van 18:00 tot 20:00 uur is de St. Catharinakerk open om een kaarsje aan te steken en te bidden om vrede!
Paus Franciscus roept op tot vrede in het Heilig Land en spreekt zijn bezorgdheid uit over de humanitaire situatie in Gaza. De paus roept alle partijen op om hun wapens neer te leggen en
vraagt alle christenen om op vrijdag 27 oktober te voor vrede. Deze dag begint op het Sint-Pietersplein om 18:00 uur, een uur van gebed met als doel om vrede voor de wereld op te roepen. De paus moedigt mensen van verschillende christelijke denominaties, andere religies en iedereen die pleit voor vrede aan om hieraan deel te nemen op vrijdag 27 oktober.
“Het aantal slachtoffers groeit en de situatie in Gaza is wanhopig.” Met deze woorden richtte paus Franciscus zijn gedachten tijdens zijn wekelijkse algemene audiëntie op woensdag 18 oktober op Palestina en Israël. Hij pleitte ervoor dat “al het mogelijke wordt gedaan om een humanitaire catastrofe te voorkomen” en vroeg aandacht voor de verontrustende mogelijkheid van uitbreiding van het conflict.
“De wereld is al getuige van zoveel open oorlogsfronten,” zei de paus. In het licht van deze omstandigheden smeekte hij: “Leg de wapens neer en luister naar de roep om vrede van de
armen, het volk en de onschuldige kinderen. Oorlog lost geen problemen op. Het zaait alleen maar dood en verderf, vergroot de haat, vermenigvuldigt de wraak. Oorlog wist de toekomst uit, het wist de toekomst uit.