Zoals u wellicht weet, was er het plan om in deze Kerstperiode allerlei activiteiten te organiseren in de Immanuëlkerk. Zo konden we elkaar toch nog ontmoeten en spreken. Helaas moesten we besluiten dit niet door te laten gaan in verband met de aangescherpte maatregelen.

In plaats hiervan zal er vanaf 24 december t/m 31 december 2020 elke dag een film op youtube en de website verschijnen met bijdragen van meerdere geledingen binnen onze gemeente.

Wij hopen dat u hierdoor zich met elkaar verbonden voelt en net als u zien wij allemaal uit naar het moment waarop we elkaar weer in de dienst en bij allerlei activiteiten mogen begroeten.

Fijne dagen en een gezond 2021.

HOUD MOED en HEB LIEF!!!

🌟

🌟

🌟

🌟

🌟

🌟

🌟