De oogstgroet is bedoeld voor gemeenteleden die de leeftijd van 80 jaar hebben bereikt of ouder zijn en voor hen die langdurig, dan wel ernstig ziek zijn. Ook leden die een partner in het afgelopen jaar hebben verloren, willen we middels de groet extra aandacht geven.

Maar we hebben ook dit jaar de hulp van elkaar en ook uw medewerking nodig om deze oogstgroet tot stand te brengen en vragen:

  1. Om op zondag 15 oktober  of de komende weken een gulle gave te doen tijdens de collecte die dan  bestemd is voor de oogstgroetactie. Het rekeningnummer  is NL 66 ABNA 0468417125  ten name van de diaconie o.v.v. oogstgroet.
  1. Fruit inbrengen (stevig fruit zoals appels, sinaasappels, mandarijnen, noten)  op vrijdagmiddag 3 november tussen 16.00 en 18.30 uur in de hal van de kerk
  1. Helpen bij de bezorging van de oogstgroeten.

Dit jaar kan de oogstgroet worden opgehaald op zaterdag 4 november tussen 10.00 en 12.00 uur in zaal 1 van de kerk en worden de oogstgroeten uitgedeeld na de ochtenddienst van zondag 5 november.

 Heeft u een paar adresjes die u graag bezoekt dan kunt u dat doorgeven aan oogstgroet@pgbarneveld.nl,.  we ‘’reserveren’’ deze dan voor u.

We hopen dat we deze actie weer met elkaar kunnen doen!

Wij rekenen op u.

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!

De Diaconie

Wanneer u een oogstgroet ontvangt, hopen we dat u dat fijn vindt. Mocht u er bezwaar tegen hebben om een oogstgroet te ontvangen, dan hoort de diaconie dat graag U kunt een email sturen naar oogstgroet@pgbarneveld.nl. Bellen mag ook naar Marjan Nikkels 0342 418337