Al rond de zomer werden de voorbereidingen getroffen voor de oogstgroet. Alles werd voorbereid onder voorbehoud, want we wisten niet hoe het met Corona zou zijn in november.

En nu in het weekend van de oogstgroet mogen wij een kleine honderd bezorgers bedanken voor het ophalen van de oogstgroeten.  Veel  gemeenteleden waaronder ook de seniorenbezoekers hebben aangeboden om te helpen met bezorgen.

Want moet u weten….. de afgelopen tijd zijn er 350 tasjes gevuld voor onze oudere gemeenteleden, voor  mensen die ziek zijn of te maken hebben met zorg en voor hen die dit jaar een partner hebben verloren.  De diaconie hoopt dat de ontvangers genieten van de lekkernijen en het contact dat er is geweest.

Ons kerkblad heet SAMENloop, ons winterwerkboekje heet SAMENspraak en de ouderenbijeenkomsten heten SAMEN.   De oogstgroet heet dit jaar SAMENdoen!

SAMEN zijn we gemeente ook in tijden van Corona!

Iedereen hartelijk bedankt voor zijn of haar medewerking!!!

De diaconie