Zondag 27 oktober ging Marjolein Demmers (directeur van Stichting Natuur en Milieu) voor in de Preek van de Leek. Zij hield een pleidooi voor Moeder Aarde: ‘Door alle welvaart zijn we vervreemd geraakt van de natuur. We maken zelf onze schepping stuk, onze moeder. Terwijl de natuur ons alles biedt, voor niets!’

Drastische veranderingen

Marjolein pleit voor drastische veranderingen de komende tien jaar. Het kàn volgens haar. Oplossingen zijn er, maar worden onvoldoende ingezet. Veel burgers en bedrijven doen zelf al veel, maar het is slechts een fractie van wat nodig is. Ze vraagt zich af of we niet in de gaten hebben hoe belangrijk het is.

Andere keuzes

Door andere keuzes te maken in ons gedrag en onze boodschappen, kunnen we de milieuschade, die we toebrengen halveren. Marjolein is zelf met haar gezin aan de slag gegaan. Ze hebben hun huis geïsoleerd en zonnepanelen genomen; de auto weggedaan en vakanties aangepast (niet meer met de auto dus, en ook niet meer vliegen); het eetpatroon aangepast en vegetarisch en veganistisch gaan eten. Dit alles gaf hen juist extra plezier door de uitdaging zo ‘goed’ mogelijk te leven. Nieuwe recepten, energiekosten omlaag, uitvinden hoe je op je vakantiebestemming kunt komen met de trein, minder plastic verpakkingen.

Meer sturing

Niet alleen het gedrag van de burger moet veranderen, maar ook de regering moet veel meer sturen richting een duurzame samenleving; een schone manier van werken door bedrijven loont en de vervuiler betaalt voor wat hij aanricht. Want vervuilen en schade aanrichten is niet normaal.

Ook het meten van de vooruitgang in het land moet anders. Meer verkoop van goederen geldt als economische vooruitgang. Maar daarbij is geen oog voor verlies van natuur, bodemvervuiling, klimaatverandering, verminderde kwaliteit van onderwijs en zorg. Die metingen zijn er ook wel, maar worden onvoldoende gebruikt. De regering moet keuzes maken. Maar uiteindelijk bepalen wij het zelf: door te kopen, door te vragen, door te stemmen. En door ander gedrag te kiezen.

Eigen vlammetje

Marjolein is er van overtuigd dat we de klimaatverandering kunnen stoppen en de biodiversiteit kunnen herstellen. Met respect en compassie voor elkaar en voor alles wat leeft. ‘En niet omdat één mens het verschil kan maken, of omdat iemand zegt dat het moet, maar omdat ik het voel, omdat ik het wil, omdat ik ervaar dat het kan. En omdat ik besef dat ik mede mijn eigen toekomst bepaal. Het zit in onze aard om het goede te doen. Iedereen heeft van binnen een eigen vlammetje, een stem die zegt, wat het goede is en welke stapjes hierin te maken,’ aldus Marjolein.

Economie van het hart

Ze besluit de preek (van de leek) met: ‘Leef vanuit je hart, vier de liefde voor elkaar, voor de natuur en de cultuur. En hervorm de economie door je eigen gedrag, door te stemmen, naar de economie van het hart, waarin we waarderen wat van waarde is voor ons allen. Handel uit liefde voor alles wat is en nog komen gaat.’

Genoeg stof voor ons om over na te denken en uit te gaan voeren!

De Groene Kerken Commissie