Grijp deze kans aan om nog één maal te komen kijken naar de vorderingen op zaterdag 07 augustus 2021 tussen 10.00 en 12.00 uur.

Zondag 12 september 2021 is de informele ingebruikneming