In aanloop naar de VN-Klimaattop organiseren GroeneKerken en Vastenactie het Nederlandse deel van de klimaatpelgrimstocht ‘Gewoon gaan!’. De tocht startte in augustus in Polen. Dertig pelgrims zijn vanuit daar op weg naar de VN-Klimaattop in Glasgow in november. Met deze pelgrimstocht vragen de organisaties aandacht voor klimaatverandering en onze rol daarin.

U kunt ook meelopen!
Van 30 september tot 11 oktober komt de klimaatpelgrimstocht door Nederland. Door mee te lopen met een klimaatetappe kun je je inzetten voor een rechtvaardig klimaatbeleid. Op dinsdag 5 oktober lopen de pelgrims 20 km van Voorthuizen naar Amersfoort. Wie loopt er mee?

Op zondag 10 oktober sluiten we het Nederlandse deel af met een grote klimaatmars. De klimaatmars wordt door GroeneKerken en Vastenactie georganiseerd in samenwerking met organisaties Cordaid en Milieudefensie.

Meer informatie over de klimaatpelgrimstocht en aanmelden vind je op: www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht/. Mocht je je aangemeld hebben, geef dat dan door aan de commissie Groene Kerk via groenekerk@pgbarneveld.nl, zodat we als groep kunnen meedoen.

De commissie Groene Kerk