Het thema van vandaag is ‘Uw Koninkrijk kome…!
Dit zinnetje komt je misschien wel bekend voor en dat is niet toevallig. Dit zinnetje komt namelijk in iedere dienst terug, namelijk tijdens het Onze Vader. In het verhaal van vandaag leert Jezus hoe zijn discipelen kunnen bidden tot God. Het gebed dat hij ze leert, is het gebed dat wij kennen als het Onze Vader. 

Verhaal: Bidden, hoe moet dat?

‘Ik heb jullie al veel verteld over Gods nieuwe wereld,’ zegt Jezus tegen Petrus en zijn vrienden. ‘Ik wil jullie nu vertellen hoe je God zelf kunt ontmoeten. Hoe je met hem kunt praten. Hoe je kunt bidden.’
‘Er zijn mensen,’ zegt Petrus, ‘die zeggen dat je zo lang mogelijk moet bidden. Omdat God anders niet naar je luistert. En o ja, je moet veel moeilijke woorden gebruiken.’
Jezus schudt zijn hoofd. ‘Nee, dat klopt dus niet. Het is niet nodig om extra lang te bidden, of om mooie en moeilijke woorden te gebruiken. Weet je, God is groter en machtiger dan je je kunt voorstellen. Hij heeft alles gemaakt. De sterren, de ruimte, de aarde, de dieren. Maar tegelijk is hij heel dichtbij. God wil je Vader zijn. Tegen je vader kun je heel gewoon praten, toch? Tegen God kun je dus ook heel gewoon praten.’
‘Maar hoe dan?’ vraagt Johannes.
‘Ja!’ zegt Petrus. ‘Hoe moet je God bijvoorbeeld noemen? Ik heb gehoord dat je tegen de koning altijd moet zeggen: ‘O majesteit, leef in eeuwigheid!’ Maar God is natuurlijk veel en veel belangrijker dan een koning.’
‘God is je Vader, toch?’ zegt Jezus. ‘Als je bidt, kun je zeggen: Onze Vader in de hemel.’
Petrus denkt na. Dat is bijzonder. Dat je tegen God gewoon ‘Vader’ mag zeggen. Petrus denkt aan zijn eigen vader. Een stoere visser. De sterkste man van de wereld, dacht Petrus toen hij nog klein was. Een man waar je op kon rekenen. Hij leerde Petrus vissen. Hij trok Petrus uit het water toen die als klein jongetje uit de boot gevallen was. Zijn vader zei het niet zo vaak tegen hem. Maar Petrus merkte aan alles: Hij houdt van me. Hij zorgt voor me. Bij mijn vader ben ik veilig. En God kan nog veel beter voor je zorgen dan een gewone vader. Want hij is zo machtig, zo groot. Groter dan de hemel en de aarde en alles bij elkaar. ‘En wat moet je dan tegen God zeggen?’ vraagt Petrus. ‘Wat kan ik hem vragen?’
‘Ik heb jullie verteld over Gods nieuwe wereld,’ zegt Jezus. ‘Vraag God of die nieuwe wereld snel mag komen. Die mooie wereld, waarin alle mensen God kennen. Waarin iedereen van hem houdt. Waarin iedereen doet wat God wil. Want dan wordt het leven mooier dan je je kunt voorstellen. Dan is er niemand meer die een ander pijn doet. Niemand meer die een ander uitscheldt.’
‘Mag je God ook dingen vragen voor jezelf?’ vraagt Johannes. ‘Om eten of kleren, bijvoorbeeld? Dingen die je echt nodig hebt?’
‘Natuurlijk!’ zegt Jezus. ‘Je mag aan God alles vragen wat je nodig hebt. Het is heel goed om God elke dag te vragen om eten voor jezelf en voor alle andere mensen. Vraag God ook om vergeving voor de dingen die je verkeerd hebt gedaan. Want ook al doe je je best om te leven zoals God het bedoelt, je weet ook dat je vaak helemaal niet aardig bent. Dat je God vergeet. Of alleen aan jezelf denkt. Vraag God of hij je dat wil vergeven. Trouwens, kijk ook om je heen als je bidt: zijn er mensen die jíj nog iets moet vergeven? Vraag God om een eind te maken aan het kwaad: aan oorlog, aan ziekte, aan de macht van Gods tegenstanders. God kan dat. Want hij is niet alleen je Vader, hij is ook de koning van hemel en aarde. Hij heeft de macht om alles goed te maken.’
Jezus steekt zijn armen omhoog, en kijkt naar de hemel. ‘Onze Vader in de hemel,’ zegt hij, ‘Laat iedereen u eren. Laat uw nieuwe wereld komen. Laat op aarde uw wil gedaan worden, net zoals dat in de hemel gebeurt. Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben. En vergeef ons wat we fout gedaan hebben, want wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven. Help ons om nooit tegen u te kiezen. En bescherm ons tegen de macht van het kwaad. Want u bent koning, u regeert met grote macht, voor altijd. Amen.’
Jezus laat zijn armen zakken. En Petrus zegt: ‘Is dat hoe je mag bidden? Hoe je met God mag praten? Maar dat is helemaal niet moeilijk of eng. Dat ga ik voortaan ook doen!’ 

Bidden jullie thuis weleens het Onzevader? Of een ander gebed? Hoe vind je dat?

Kan je het Onzevader opzeggen? Of een stukje eruit?

De leerlingen willen van Jezus weten wat ze allemaal kunnen vragen als ze bidden. Wat zegt Jezus hierover?

In het gebed staat ook: ‘Laat uw nieuwe wereld komen.’ Wat vraag je eigenlijk als je dit bidt?

Hoe zou onze wereld eruitzien als het was zoals God het graag wil?

Wat heeft dit lied te maken met het thema van de dienst, ‘Uw Koninkrijk kome…?’

Opdracht voor thuis

Maak op een wit papier een tekening die bij het lied past.
Denk daarbij aan deze zinnetjes: ‘Morgen zal het vrede zijn. En zal de wereld weer een speeltuin zijn.’
Hoe kan je dit op een tekening laten zien?

Als je het leuk vindt, mag je een foto mailen van de tekening naar kindernevendienst@pgbarneveld.nl