Veel delen, maar één geheel

In 1 Korintiërs 12:12-22 legt Paulus uit dat iedereen verschillend is, maar dat de verschillende delen samen één geheel vormen, net als bij een lichaam.

Elk deel van je lichaam is anders en heeft zijn eigen taak: zien, ruiken, horen, lopen, enzovoort. Maar de delen hebben elkaar allemaal nodig en ze zijn allemaal belangrijk. Hij zegt dat de hand niet zonder de voet kan, en het oog niet zonder het oor. Iedereen is nodig. Samen vormen ze één geheel. En zo is het ook met de kerk, zegt Paulus. Iedereen in de kerk heeft zijn eigen taak, maar is even belangrijk. We kunnen niet zonder elkaar. Luister maar:

Dat kan je ook zien in deze lichaamstaalpuzzel. Los jij hem op?!

Ook zegt Paulus dat we een eenheid moeten vormen en geen aparte groepen die allemaal iets anders zeggen over het geloof.

Kleur jij deze kleurplaat in? Je ziet een kerkraam waarin is te zien dat iedereen bij elkaar hoort.

Paulus schrijft in zijn brief aan de gemeente van Korinthe dat alle gelovigen bij elkaar horen. In deze opdracht is een deel van Paulus’ brief niet compleet: er ontbreken woorden. Lukt het je het briefgedeelte van Paulus aan te vullen met de ontbrekende woorden?

Gebed

God, U hebt ons allemaal gemaakt. We hebben onze eigen dingen die we kunnen en waar we goed in zijn. U wilde niet dat we allemaal hetzelfde zouden zijn. U maakte ons verschillend, zodat we elkaar nodig hebben. Net zoals een lichaam uit verschillende delen bestaat, zijn wij allemaal verschillende mensen die elkaar aanvullen. En zo horen we bij elkaar. Want samen horen we bij Jezus. Amen

Fijne zondag en veel plezier met alle opdrachten!