Johannes 7:40-52

Dat geloof je toch niet?

Klik op play om naar het verhaal te luisteren

De mensen in Jeruzalem twijfelen over wat ze van Jezus moeten denken. Is hij de profeet, de Messias? Sommigen denken van wel, anderen wijzen erop dat dat niet kan omdat de Messias niet uit Galilea zou komen. Ook in de kringen van de Farizeeën wordt over deze vragen gesproken. Zij weten het zeker: uit Galilea komt geen profeet. Ze willen Jezus veroordelen, maar Nikodemus zegt  dat ze hem dan eerst zullen moeten verhoren en moeten weten wat hij gedaan heeft.