Beste kinderen,

Het thema van de dienst vandaag is ‘Brood’
Er zijn veel verhalen in de bijbel waar brood een rol in speelt. Ik hoop dat je er een paar kunt noemen. Manna uit de Hemel, het verhaal van de vijf broden en twee vissen, ongezuurde broden in de woestijn. Uit al deze verhalen valt ook op dat er bij het delen van brood ook altijd genoeg is (en overblijft).
Vandaag vieren we ook het Heilig Avondmaal. Jezus heeft met zijn leerlingen het Avondmaal gevierd, vlak voor Hij zou sterven. En Hij zei erbij dat we deze maaltijd altijd moeten blijven vieren om niet te vergeten wat Jezus belangrijk vond.

Hier heb ik werkjes bij gezocht. Allereerst is er een mooie kleurplaat met een tekst: “Jezus zei tot hen: Ik ben het levend brood, wie tot Mij komt zal nooit honger hebben en wie in Mij gelooft heeft nooit dorst“.


Verder is het verhaal (in begrijpelijke taal voor groep 1-4 of 5-8) te lezen over het Laatste Avondmaal dat Jezus met zijn leerlingen vierde. Daar is voor de kleinste kinderen een kleurplaat bij en voor de grotere kinderen een plaat met een kruik wijn en brood. In de kruik kun je schrijven of tekenen waar je bij Jezus aan wilt blijven denken. Welke belangrijke dingen heeft Jezus gezegd of gedaan, wat vind jij belangrijk en wat wil jij ervan onthouden?

Veel succes en plezier. 
Leiding kindernevendienst.