Voor de zomer van 2023, van 10 juni tot 3 september, heeft de cie. Kerk en Kunst  het plan opgevat om een “Open Expositie” te houden waarin u als gemeentelid kunt exposeren. Wij denken dat er vele talenten aanwezig zijn in de Emmaüskerk. Misschien heeft u thuis een eigen kunstwerk hangen of staan, (al dan niet zelf gemaakt) dat u graag wilt laten zien aan andere gemeenteleden. Of u maakt juist voor deze expositie een nieuw kunstwerk. Ieder die wil kan meedoen. Belangrijk bij elk werk: vermeld uw naam met een korte omschrijving van het kunstwerk, inclusief de afmetingen. U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 8 mei a.s.

We hopen op veel respons!

Vriendelijke groet,

Joke Tolkamp (namens de cie. Kerk en Kunst)

Mail: kerkenkunst@pgbarneveld.nl