Jubeljaar voor de aarde

Toen ik in de vierde klas van de lagere school zat (tegenwoordig groep 6) werd daar een tekenfilm vertoond; ik meen van het Wereld Natuurfonds. Eén beeld is me al die jaren bijgebleven. Dat was het eind van de film. De aarde was geheel leeg door ontbossing en leegroof, geen boom meer te bekennen. Maar er was één iemand (was het God?), die nog een zaadje had. Hij gaf dit zaadje aan een jongen, die daarmee aan de slag moest gaan om de aarde te redden.

Inmiddels zijn we ruim 50 jaar verder en is het nog steeds slecht (of misschien veel slechter) gesteld met onze aarde. We zitten momenteel midden in de ‘Periode van de Schepping’, die de oecumenische groep ‘Season of Creation’ sinds 1989 organiseert. Die periode loopt van 1 september tot 4 oktober. In deze periode is er wereldwijd extra aandacht, zorg en gebed voor de schepping. Het thema voor 2020 is ‘Jubeljaar voor de aarde’.

Het bijbels jubeljaar, waarin er sprake is van bevrijding van schulden en rusttijd voor het land (Lev. 25:10), kunnen we vertalen naar onze tijd:

Het jubeljaar is een jaar om af te zien van overconsumptie en economische systemen, die gebaseerd zijn op constante economische groei ten koste van de aarde en degenen, die arm zijn.

Het jubeljaar is een tijd, waarin degenen die het meest hebben geconsumeerd, hun geld terug moeten geven aan degenen, die het meest hebben geleden.

Het jubeljaar is een tijd voor rust voor het land van voortdurende uitbuiting, om ecosystemen en mensen de gelegenheid te geven om te herstellen.

Je kunt in deze Periode van de Schepping meedoen aan het leesplan door de bijbel over de zorg voor de schepping. Dit leesplan: ‘Van Adam en Eva tot Franciscus: bijbelmeditaties over zorg voor de schepping’ is gemaakt door het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap. Meedoen kan via de gratis app Mijn Bijbel, te vinden in de Appstore en op Google Play. Klik in het menu ‘leesplannen’ en daar kun je het genoemde leesplan vinden.

Wat ook mooi aansluit op deze periode is het onlangs verschenen ‘Manifest voor Het Groene Normaal, samen opstaan voor een duurzaam leven’. Het is een pleidooi om in deze bijzondere (corona)tijd stil te staan bij onze manier van leven en de plek die wij als christenen in de samenleving innemen. En om als christenen aan te haken bij de trend van duurzaam leven. Het lezen van het manifest is zeker de moeite waard! Je kunt het vinden op www.hetgroenenormaal.nl/manifest.

Hartelijke groet,

Marianne van Atten

Commissie Groene Kerk