NIEUW: Huispaaskaars met bijenwas, 30% meer brandtijd! Dit geldt voor alle kaarsen.

Kaars A: Ark van Noach

ARK VAN NOACH (wasreliëf en drukwerk)
Op de ark is Noach te zien die zijn hand uitsteekt om de terugkerende duif met olijfblad op te vangen. Er zijn dieren te zien en de regenboog, het teken van het verbond van God met de mensheid en alle levende wezens. Zoals voor Noach de olijftak teken van een nieuw begin was, zo hebben we op Pasen het lichtsymbool van Jezus’ opstanding.

Kaars B: Agnus Dei

AGNUS DEI (Lam Gods) (wasreliëf)
Jezus wordt in de Bijbel een aantal keer als het lam van God aangeduid. Johannes de Doper zegt over Jezus: ´Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt´ (Johannes 1: 29). Jezus wordt door de evangelist Johannes gezien als het ware paaslam.

Kaars C: Vrede

VREDE (wasreliëf)
Met het moderne ontwerp op de Paaskaars Vrede willen we de liefde en hoop van de bewoners van de vijf wereldcontinenten uitbeelden voor eeuwige vrede. Een thema dat dit jaar helaas nog steeds actueel is.

Kaars D: Christusmonogram

Christusmonogram (wasreliëf)
met druiven en korenaar. Samen met Alpha en Omega en jaartal 2023.

Kaars E: Vredesduif

VREDESDUIF (wasreliëf)
Een Chi-Rho Kruis met daaronder de VREDESDUIF in een oranje/geel medaillon. Wie een bezoek gebracht heeft aan de St Pieter in Vaticaanstad, vindt in het middelpunt van de kerk, de glas-in-lood duif van Bernini. 

Kandelaar 2
Kandelaar 1


De lengte-afmeting en prijzen van de kaarsen zijn:

25 cm: A niet leverbaar in dit formaat – B t/m E  € 30,00

30 cm: A  € 40,00 – B t/m E  € 35,00

40 cm: A  € 50,00 – B t/m E € 45,00          

60 cm: A  € 85,00 – B t/m F € 70,00          

Bijpassende metalen zwarte kandelaar met steunpen.

1: doorsnee 11,5 cm  Geschikt voor alle kaarsen € 10,00

2: doorsnee 8 cm. Alleen geschikt voor kaars met lengte 25 cm.  € 8,00

De bestelling kan gemaild worden naar huispaaskaars@pgbarneveld.nl
Bestellen vóór 19 maart 2023.

Vermeld in de mail:

  • Naam, emailadres, telefoonnummer
  • Nummer van de kaars (bv B) en lengte (bv 25 cm) en bedrag (bv € 30,00).
  • Indien van toepassing kandelaar 1 of 2 met bijbehorend bedrag.

Totaalbedrag overmaken op rek.nr. NL 03 ABNA 0984 109 447  t.n.v. Protestantse gemeente Barneveld o.v.v. ‘huispaaskaars 2023’.

Als de kaarsen binnen zijn wordt een mail gestuurd waarin staat waar de kaars opgehaald kan worden.

Elly van Zijtveld