Er is keuze uit 6 soorten, waarvan A en B geen 25 cm variant hebben.

A. Emmaüsgangers. Combinatie van opdruk en wasreliëf.

Het verhaal van de Emmaüsgangers vindt plaats in de tijd die onmiddellijk volgde na de opstanding van Christus. Twee volgelingen van Hem zijn onderweg naar het dorp Emmaüs.

Kaars A

B. De Levensboom. Combinatie van opdruk en wasreliëf

De Levensboom heeft meerdere symbolische functies. De Openbaring van Johannes noemt “een nieuwe hemel en een nieuwe aarde”, een heilige stad Jeruzalem die vanuit de hemel neerdaalt. In het midden van de stad stond een levensboom.

Kaars B

C. Kruis met graan, beker en vissen. Wasreliëf.

Het graan staat voor brood, de beker voor wijn  (lichaam en bloed van Christus).De vissen duiden op de wonderbare visvangst nadat Jezus was opgestaan uit de dood..

Kaars C

D. Nieuw begin.  Wasreliëf.

Na de zondvloed keert de duif met een groen olijfblad terug naar de ark van Noach. Als teken van Gods belofte dat de aarde nooit meer door water zal vergaan verschijnt de regenboog.

Kaars D

E. Chi-Rho kruis.  Wasreliëf. 

Klassiek model kruis in de vorm van een P en een X. Chi en Rho (Grieks PX of Christus Monogram).

Kaars E

F. Vredesduif.  Wasreliëf.

Een Chi-Rho kruis met daaronder de Vredesduif in een oranje/geel medaillon.

Kaars F

De lengte-afmeting en prijzen van de kaarsen zijn:

25 cm: A en B niet leverbaar in dit formaat – C t/m F  € 25,00

30 cm: A en B  € 35,00 – C t/m F  € 30,00

40 cm: A en B € 45,00 – C t/m F € 40,00          

60 cm: A en B € 70,00 – C t/m F € 60,00          

Bijpassende metalen zwarte kandelaar met steunpen.

1: doorsnee 11,5 cm  Geschikt voor alle kaarsen € 9,00

2: doorsnee 8 cm. Alleen geschikt voor kaars met lengte 25 cm.  € 7,00

Kandelaar 2
Kandelaar 1


De bestelling kan gemaild worden naar huispaaskaars@pgbarneveld.nl
Bestellen vóór 13 maart 2022.

Vermeld in de mail:

  • Naam, emailadres, telefoonnummer
  • Nummer van de kaars (bv A30) en bedrag (bv € 35,00).
  • Indien van toepassing kandelaar 1 of 2 met bijbehorend bedrag.

Totaalbedrag overmaken op rek.nr. NL 03 ABNA 0984 109 447  t.n.v. Protestantse gemeente Barneveld o.v.v. ‘huispaaskaars 2022’.

Als de kaarsen binnen zijn wordt een mail gestuurd waarin staat waar de kaars opgehaald kan worden.

Elly van Zijtveld