Er is keuze uit 6 soorten, waarvan A en B geen 25 cm variant hebben.

A. Emmaüsgangers. Combinatie van opdruk en wasreliëf.

Het verhaal van de Emmaüsgangers vindt plaats in de tijd die onmiddellijk volgde na de opstanding van Christus. Twee volgelingen van Hem zijn onderweg naar het dorp Emmaüs.

Kaars A

B. De Levensboom. Combinatie van opdruk en wasreliëf

De Levensboom heeft meerdere symbolische functies. De Openbaring van Johannes noemt “een nieuwe hemel en een nieuwe aarde”, een heilige stad Jeruzalem die vanuit de hemel neerdaalt. In het midden van de stad stond een levensboom.

Kaars B

C. Beschermde Aarde. Wasreliëf.

Deze versiering staat symbool voor Gods bescherming van onze aarde.

Kaars C

D. Zon, Vissen, Druiven.  Wasreliëf.

Realistisch reliëf verwijzend naar de vermenigvuldiging van 2 vissen, de belichaming van Christus om de mensheid te redden. De druiven verwijzen naar Jezus, die zich de ware wijnstok noemt.

Kaars D

E. Chi-Rho kruis.  Wasreliëf. 

Klassiek model kruis in de vorm van een P en een X. Chi en Rho (Grieks PX of Christus Monogram).

Kaars E

F. Vredesduif.  Wasreliëf.

Een Chi-Rho kruis met daaronder de Vredesduif in een oranje/geel medaillon.

Kaars F

De lengte-afmeting en prijzen van de kaarsen zijn:

25 cm: A en B niet leverbaar in dit formaat – C t/m F  € 25,00

30 cm: A en B  € 35,00 – C t/m F  € 30,00

40 cm: A en B € 45,00 – C t/m F € 40,00          

60 cm: A en B € 65,00 – C t/m F € 60,00          

Bijpassende metalen zwarte kandelaar met steunpen.

1: doorsnee 11,5 cm  Geschikt voor alle kaarsen € 8,00

2: doorsnee 8 cm. Alleen geschikt voor kaars met lengte 25 cm.  € 6,00

Kandelaar 2
Kandelaar 1


De bestelling kan gemaild worden naar huispaaskaars@pgbarneveld.nl
Bestellen kan tot en met 28 februari 2021.

Vermeld in de mail:

  • Naam, emailadres, telefoonnummer
  • Nummer van de kaars (bv A30) en bedrag (bv € 35,00).
  • Indien van toepassing kandelaar 1 of 2 met bijbehorend bedrag.

Totaalbedrag overmaken op rek.nr. NL 03 ABNA 0984 109 447  t.n.v. Protestantse gemeente Barneveld o.v.v. ‘huispaaskaars 2021’.

Als de kaarsen binnen zijn wordt een mail gestuurd waarin staat waar de kaars opgehaald kan worden.

Elly van Zijtveld