Nog steeds leven we in een bizarre wereld met de corona pandemie. Geen live kerkdiensten met z’n allen, al heel lang niet. Het lijkt bijna of het begint te wennen. Ook hoopvol nieuws. Vaccins die eraan komen, het eind lijkt in zicht? Ik hoop het.

Zoals overal zien we als werkgroep HOOP dat onze werkzaamheden anders zijn. We kunnen niet naar Roemenië of Polen, geen kleding brengen of op projectbezoek. Voor nu zamelen we wel kleding in, maar sorteren we nog niet. We zijn dan met te veel in een te kleine ruimte. Wel leuk om te vertellen is dat we bij onze opslag gaan sorteren. Dat deden we altijd in het jeugdgebouw, maar u heeft gezien dat daar niet zoveel meer van over is. Gelukkig gaat de nieuwbouw van start.

Ook in Roemenië en Polen laat Covid-19 zich veelvuldig zien. Het verpleeghuis in Roemenië heeft besmettingen, zowel bij de ouderen als bij het verplegend personeel. Fijn dat u geld hebt gedoneerd bij de laatste collecte voor extra beschermingsmiddelen voor het personeel.

Wat niet veranderd is, dat in Roemenië en Polen de winter nadert. Dat is altijd een periode waar er bij onze projecten extra geld uitgetrokken moet worden om te stoken. Daarbij komen de feestdagen eraan en willen we graag iets extra’s doen voor de mensen die het met weinig tot niets moeten doen.

Doet u mee? U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL02ABNA0404183131 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente te Barneveld.

Onze dank is groot,

Namens werkgroep HOOP,

Irna Hoiting