Op pagina 2 van Samenloop staat dat de 1e collecte op Paaszondag (04 april 2021) voor KiA is. Dat is onjuist. Het is traditie dat deze collecte voor HOOP is.